Η Βιομηχανία Φαρμάκων Bennett Α.Ε. διαθέτει ξανά το Valsaben & Valsaben Plus στην ελληνική αγορά