Πωλήσεις & Marketing - Bennett Φαρμακευτική

Πωλήσεις & Marketing

Η "ομάδα κρούσης" μας είναι τα στελέχη του τμήματος marketing και πωλήσεων.

Το τμήμα marketing έχει βαθειά γνώση του χώρου της υγείας, άριστες σχέσεις με τους θεσμικούς φορείς, ουσιαστική επαφή με την ιατρική κοινότητα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τις ελληνικές και τις διεθνείς τάσεις και χαράσσει τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας.

Στο τμήμα πωλήσεων ο ρόλος των στελεχών μας είναι διπλός: και επιστημονικός και εμπορικός. Θεωρούμε πως όσο πληρέστεροι είναι στον πρώτο, τόσο καλύτεροι γίνονται στον δεύτερο. Γι' αυτό επιλέγουμε άτομα με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εφαρμόζουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα εκπαίδευσης με προγραμματισμένους κύκλους σεμιναρίων στα οποία διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επιτυχημένα στελέχη της αγοράς.

Το δίκτυο πωλήσεων της Bennett καλύπτει όλη την Ελλάδα. Ειδικό τμήμα συντονίζει τις εμπορικές δραστηριότητες του εξωτερικού.