NeuroAge

 

Λίγα λόγια για τον εγκέφαλο και τις λειτουργίες του:

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

 1. Είναι το πιο πολύπλοκο όργανο του σώματος

 2. Είναι υπεύθυνος για ό,τι είμαστε ή θα γίνουμε, για ότι κάνουμε ή για ότι συμβαίνει στη ζωή μας (να αναπνέουμε, να βλέπουμε, να ακούμε, να αγγίζουμε, να χορεύουμε, να σκεφτόμαστε, να αγαπάμε, να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε, να περπατάμε, να δημιουργούμε κ.α.)

  Μερικές από τις λειτουργίες που πραγματοποιεί ο εγκέφαλος είναι να:

  • Ελέγχει τις ζωτικές λειτουργίες

   (αναπνοή, ύπνο, θερμοκρασία, αρτηριακή πίεση, καρδιακό ρυθμό κ.α.)

  • Επεξεργάζεται και ερμηνεύει όλες τις πληροφορίες που παίρνει από τις αισθήσεις

   (όραση, ακοή, γεύση, αφή, οσμή)

  • Ελέγχει τις κινήσεις που κάνουμε και τη στάση του σώματος

   (Περπάτημα, τρέξιμο, ορθοστασία)

  • Ελέγχει τα συναισθήματά μας και τη συμπεριφορά μας

   (να σκεφτόμαστε, να διαλογιζόμαστε, να νιώθουμε, να υπάρχουμε, να πράττουμε)

  • Ελέγχει τις νοητικές - γνωσιακές λειτουργίες

   (μνήμη, μάθηση, αντίληψη, εγρήγορση, συγκέντρωση, προσοχή, λογική)

 3. Αποτελείται από εκατομμύρια νευρικά κύτταρα τα οποία επικοινωνώντας σωστά μεταξύ τους, μπορούν να ρυθμίσουν όλες και κάθε μία από τις λειτουργίες του σώματος αλλά και του ίδιου του εγκεφάλου (γνωσιακές λειτουργίες).

 4. Είναι ‘’εύπλαστος’’ όπως η πλαστελίνη, έχει την ικανότητα να μεταβάλλεται ακόμα και μετά την ενηλικίωση, δηλαδή να αλλάζει την δομή των ήδη υπαρχόντων νευρικών κυττάρων ή να φτιάχνει νέα νευρικά κύτταρα ανάλογα με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος (νευροπλαστικότητα)

ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι γνωσιακές λειτουργίες είναι οι νοητικές διαδικασίες που μας επιτρέπουν

 • να λαμβάνουμε,

 • να διαλέγουμε,

 • να αποθηκεύουμε,

 • να μεταλλάσσουμε,

 • να αναπτύσσουμε και

 • να ανακτούμε τις πληροφορίες του περιβάλλοντος.

Μας επιτρέπουν να κατανοούμε και να συσχετιζόμαστε με τον κόσμο που μας περιτριγυρίζει.

Κατά τη διάρκεια μιας μόνο ημέρας, χρησιμοποιούμε τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας συνεχώς.

Θέλεις να προετοιμάσεις ένα καλό πρωινό; Θέλεις να διαβάσεις ένα βιβλίο; Οδηγείς; Έχεις μία κουβέντα με τους φίλους σου;

Όλες οι δραστηριότητές που πραγματοποιούμε απαιτούν εκατομμύρια των συνδέσεων και των πολύπλοκων ψυχικών υπολογισμών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του εγκεφάλου για να αναπτύξουμε τον εαυτό μας σωστά για τον κόσμο γύρω μας.

ΕΙΔΗ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

οι γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου είναι οι εξής:

 • Ταχύτητα επεξεργασίας. Η λειτουργία αυτή αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία εκτελούνται οι γνωσιακές λειτουργίες καθώς και στην ταχύτητα των κινήσεων/αντανακλαστικών.

  Ταχύτητα επεξεργασίας είναι ο ρυθμός με τον οποίο λαμβάνουμε τις πληροφορίες, τις επεξεργαζόμαστε, βγάζουμε νόημα από αυτές και αρχίζουμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές.

  Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι οπτική όπως γράμματα και αριθμοί, ακουστική όπως ομιλούμενη γλώσσα, πρακτική –κινητική όπως μία απαίτηση αυτοεξυπηρετήσεως ή κίνησης (πχ στην παιδική χαρά, το διάλλειμα κλπ.).

 • Αντίληψη. Eίναι ίσως η βασικότερη γνωστική µας λειτουργία, υπό την έννοια ότι αποτελεί προϋπόθεση για όλες τις υπόλοιπες διεργασίες του γνωσιακού µας συστήματος. Ένας οργανισμός που στερείται αντίληψης, δεν έχει τη δυνατότητα µάθησης, µνήµης κλπ.

  Η αντίληψη είναι ο βασικός τρόπος µε τον οποίο παίρνουμε πληροφορίες για το περιβάλλον που ζούμε. Αφορά το σύνολο των διαδικασιών μέσω των οποίων ο εγκέφαλός μας οργανώνει και αξιολογεί τα ερεθίσματα που παίρνει από τις αισθήσεις, ώστε να ερμηνεύσει τον κόσμο.

 • Προσοχή. Αφορά τη νοητική ικανότητα που βοηθά το άτομο να βρίσκεται σε ετοιμότητα και σε γνωστική εγρήγορση προκειμένου να προσλάβει τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα. Η προσοχή χωρίζεται στα εξής είδη:

  • ΑΠΛΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: (γνωστή και ως άμεση μνήμη), όπως μετράται με επανάληψη μιας σειράς ψηφίων

  • ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι η εγρήγορση. Η ικανότητα να απαντάμε σε ένα ερέθισμα.

  • ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι η ικανότητα να διατηρούμε την προσοχή κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου το λιγότερο 3 λεπτά. Είναι αυτό που ονομάζουμε πιο συχνά ''συγκέντρωση''. Όταν π.χ. διαβάζουμε ένα βιβλίο είμαστε συγκεντρωμένοι.

  • ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι η ψυχική ευελιξία που μας επιτρέπει να αλλάξουμε την εστίαση μας ομαλά από τη μία εργασία στην άλλη. Για παράδειγμα, όταν διαβάζουμε και ακούγεται ένα τραγούδι που αγαπάμε, μπορεί να σταματήσουμε να διαβάζουμε για μια στιγμή και να ξεκινήσουμε να τραγουδάμε ή να ακούμε αυτό το τραγούδι, αλλά γρήγορα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην ανάγνωση, εκεί όπου είχαμε μείνει.

  • ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι η ικανότητα που μας επιτρέπει να διατηρούμε την προσοχή σε μια εργασία αναστέλλοντας τους περιβαλλοντικούς περισπασμούς, όπως ο θόρυβος του υποβάθρου, είναι η δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες στο περιβάλλον, ενώ αγνοεί άσχετες πληροφορίες. Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, η επιλεκτική προσοχή μας επιτρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο, ακόμη και όταν ακούμε μουσική ή όταν αρχίζει να λειτουργεί το πλυντήριο.

  • ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι η δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε περισσότερες από μία εργασίες ταυτόχρονα, δηλαδή, να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε σε έναν φίλο μας σε ένα μπαρ ενώ γράφουμε ένα μήνυμα στο WhatsApp σε έναν άλλο, ή όταν μιλάμε στο τηλέφωνο (βλέπουμε τηλεόραση, ακούμε μουσική...), ενώ μαγειρεύουμε.

 • Μνήμη. Η μνήμη είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία που επιτρέπει την κωδικοποίηση, την αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών. Για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, χρειαζόμαστε το σύστημα προσοχής να λειτουργεί σωστά. Αν δεν έχει καταβληθεί η προσοχή σε κάτι, δεν μπορούμε να κωδικοποιήσουμε και ακόμα λιγότερο να αποθηκεύσουμε και να ανακτήσουμε όλες τις πληροφορίες. Η μνήμη μας βοηθάει να προσδιορίσουμε το ποιοι είμαστε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον και συνεισφέρει στις διαδικασίες της μάθησης νέων πληροφοριών και νέων εμπειριών.

 • Εκτελεστική λειτουργία. Είναι το σύνολο των γνωσιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Δηλαδή, εκτελεστικές είναι οι λειτουργίες που μας επιτρέπουν:

  • τη δημιουργία,

  • τη διατήρηση,

  • την παρακολούθηση και

  • την επίτευξη ενός σχεδίου δράσης με ένα στόχο.

 

  Αυτό το σύνολο των λειτουργιών έχει μεγάλη σημασία, επειδή το χρησιμοποιούμε καθημερινά.

  Οι εκτελεστικές λειτουργίες εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε θέση εργασίας. Σε κάθε εργασιακή δραστηριότητα που απαιτεί την οργάνωση, το σχεδιασμό, την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων ή το χειρισμό δεδομένων, θα κάνουμε χρήση των εκτελεστικών λειτουργιών.

  Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούνται τόσο για την προετοιμασία ενός χάμπουργκερ, όσο και για να σχεδιάσουμε μια εγχείρηση ανοικτής καρδιάς.

  Οι εκτελεστικές λειτουργίες έχουν επίσης σημαντικό ρόλο στις σπουδές. Είναι αυτές που μας επιτρέπουν να ελέγχουμε την προσοχή να επικεντρωθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ή που μας επιτρέπουν να οργανωθούμε για να μελετήσουμε για ένα τεστ. Κατά την προετοιμασία μιας διαδρομής για ένα οδικό ταξίδι, όταν πρέπει να πάρουμε μία γρήγορη απόφαση για κάτι απροσδόκητο ή μία προσπέραση αν η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή, κάνουμε χρήση των εκτελεστικών λειτουργιών.

  Στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε τις εκτελεστικές λειτουργίες. Είναι απαραίτητες για να οργανώσουμε τις δουλειές που κάνουμε σε ένα απόγευμα, να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (όπως όταν έχουν κλείσει τη γραμμή του μετρό που επρόκειτο να πάρουμε), επιτρέποντας να δημιουργήσουμε εναλλακτικές λύσεις αποτελεσματικά, κλπ.

 • Ομιλία. Είναι το πιο συχνό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Τη χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τις σκέψεις μας σε ένα άλλο άτομο και για να πληροφορηθούμε για τις δικές του.

  Η γλώσσα είναι το απαραίτητο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί και γνωρίζει το περιβάλλον του.

 • Οπτικοακουστικές ικανότητες. Είναι εκείνες που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να διακρίνουμε τα ερεθίσματα. Θα μας βοηθήσουν να ερμηνεύσουμε, να χαρακτηρίσουμε και να συσχετίσουμε ό,τι βλέπουμε σε γνωστές κατηγορίες και να το ενσωματώσουμε στη γνώση μας. Η σωστή λειτουργία αυτών των ικανοτήτων μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα της οικογένειας και των φίλων μας, ή να γνωρίζουμε αν ένα αντικείμενο είναι μια χτένα, τα κλειδιά ή ένα καπέλο.

  Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν διαδικασίες όπως η νοητική πλοήγηση, η απόσταση και αντίληψη του βάθους, η οπτικοχωρική κατασκευή, η νοητική περιστροφή. Εργασίες όπως η ανάγνωση ενός χάρτη ή η καθοδήγηση μας μέσα στην πόλη, αλλά και άλλα πράγματα, όπως να μαντέψουμε πόσο μακριά είναι το αυτοκίνητο για να αποφασίσουμε αν πρέπει ή όχι να διασχίσουμε το κόκκινο φανάρι, και να περπατάμε χωρίς να χτυπήσουμε με τα πράγματα που βρίσκονται στο δρόμο μας.

Το NeuroAge είναι συμπλήρωμα διατροφής ειδικά σχεδιασμένο για την ενίσχυση των λειτουργιών του εγκεφάλου (γνωσιακές λειτουργίες).

Το NeuroAge αποτελεί ένα μοναδικό και αποτελεσματικό συνδυασμό 5 νευροπλαστικών παραγόντων, που ενισχύουν τις λειτουργίες του εγκεφάλου μας.

Αυτοί οι νευροπλαστικοί παράγοντες είναι οι εξής:

 • Φουμαρικός σίδηρος,

 • Παντοθενικό οξύ (βιταμίνη Β5),

 • Ουριδίνη,

 • Κυτιδίνη

 • Γλουταμίνη

Πιο συγκεκριμένα:

Σίδηρος: Συμβάλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία

Είναι βασικό μεταλλικό ιχνοστοιχείο και η έλλειψή του καταστέλλει την ανάπτυξη και βλάπτει τις διανοητικές επιδόσεις. Βοηθάει στην αύξηση των μειωμένων διανοητικών επιδόσεων, ιδίως στους νέους και στη φυσιολογική γνωστική λειτουργία σε όλους.

Παντοθενικό οξύ: Συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική επίδοση

Προέρχεται από το ''πάντοθεν'' που σημαίνει από παντού και είναι η βιταμίνη Β5, η βιταμίνη κατά του στρες και απομονώθηκε από το φλοιό του ρυζιού.

Δρα στην παραγωγή ενέργειας, στην παραγωγή ορμονών κατά του στρες, στον έλεγχο του μεταβολισμού των λιπιδίων, στο σχηματισμό αντισωμάτων, στην συντήρηση του υγιούς νευρικού συστήματος, αλλά και για την αποτοξίνωση από τα φάρμακα. Συμβάλλει στη φυσιολογική διανοητική απόδοση.

Ουριδίνη: Βοηθάει στην ανάπτυξη νέων συνάψεων στο νευρικό σύστημα

Η ουριδίνη είναι μια βάση νουκλεοτιδίου που βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες.

Αυτοί οι νευροπλαστικοί παράγοντες είναι οι εξής:

 • Προστατεύει από την γήρανση,

 • Προστατεύει από τις διαταραχές της διάθεσης,

 • διατηρεί την καρδιαγγειακή υγεία,

 • προωθεί την υγεία των κυττάρων του εγκεφάλου

Κυτιδίνη: Διευκολύνει την ενδοκυτταρική επικοινωνία των νευρικών κυττάρων

Νουκλεοζίτης που προκύπτει από τη συμπύκνωση της κυτοσίνης και της ριβόζης και αποτελεί βασικό συστατικό των νουκλεϊκών οξέων.

Η κυτιδίνη, μόλις φωσφορυλιωθεί για να σχηματίσει τα νουκλεοτίδια τριφωσφορική κυτιδίνη (CTP), διφωσφορική κυτιδίνη (CDP) και μονοφωσφορική κυτιδίνη (CMP), ασκεί σημαντικά αποτελέσματα σε μια ποικιλία λειτουργιών του εγκεφάλου και διευκολύνει την ενδοκυτταρική επικοινωνία των νευρικών κυττάρων.

L-γλουταμίνη: Αποτελεί εξαιρετική πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο

Είναι αμινοξύ, ευρέως διαδεδομένο στις πρωτεΐνες του σώματος και τα ένζυμα.

Η L-γλουταμίνη είναι ιδιαίτερο αμινοξύ διότι έχει την ιδιότητα να διαπερνά τη γενική κυκλοφορία και να φθάνει στον εγκέφαλο. Όταν βρεθεί στον εγκέφαλο μετατρέπεται σε L-γλουταμικό οξύ, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας.

Τα συμπληρώματα L-γλουταμίνης ή τα παράγωγα αυτής μπορούν να βελτιώσουν ή να μεταβάλλουν την εγκεφαλική λειτουργία. Η L-γλουταμίνη βοηθά στην κατάθλιψη και το L-γλουταμικό οξύ και το GABA (γ-αμινοβουτυρικό οξύ) χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Επίσης, η L-γλουταμίνη μειώνει την έντονη επιθυμία για υδατάνθρακες, καταστέλλοντας τα μηνύματα του εγκεφάλου που την προκαλούν και ελέγχει την έντονη επιθυμία για αλκοόλ και μπορεί να προστατεύει τα κύτταρα από τις βλαβερές συνέπειές του.

Είναι αποτελεσματική και στη θεραπεία των ελκών του πεπτικού συστήματος και βοηθά στη διαδικασία επούλωσης του γαστρεντερικού σωλήνα.

Τέλος, η L-γλουταμίνη μπορεί να φανεί χρήσιμη σε όσους ασκούνται συχνά, καθώς το στρες που παράγεται λόγω της φυσικής δραστηριότητας, μειώνει τη συγκέντρωση της γλουταμίνης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Λαμβάνετε 2 κάψουλες ημερησίως το πρωί με νερό. Δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συγκεκριμένης συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

Οι κάψουλες δεν πρέπει να μασώνται.

Το NeuroAge™ συνιστάται για μακροχρόνια χορήγηση

Συσκευασία 60 κάψουλες

Τα Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ: 109924/29-10-2018 Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης