Διεθνής παρουσία

Διεθνής παρουσία

Επέκταση στη διεθνή αγορά – Εξαγωγική δραστηριότητα

Στόχος της εταιρίας είναι να αναπτύξει ουσιαστικά το εξαγωγικό της δίκτυο. Έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση σε Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία.

Μετά και την αγορά της παραγωγικης μονάδας μας, μπορούμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, με στόχο να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.

Εγγύηση για την επίτευξη του στόχου μας είναι η δέσμευσή μας στο Ποιοτικό, Ελληνικό, Εγχωρίως Παραγόμενο Φάρμακο.