Υπέρταση

Υπέρταση

Besartan 75mg

Ιρβεσαρτάνη, f.c. tablets 75mg

28 δισκία

Besartan 150mg

Ιρβεσαρτάνη, f.c. tablets 150mg

28 δισκία

Besartan 300mg

Ιρβεσαρτάνη, f.c. tablets 300mg

28 δισκία

Loben 100mg

Λοσαρτάνη, f.c. tablets 100mg

20 δισκία & 30 δισκία

Loben Plus 100+12,5mg

Λοσαρτάνη+HCTZ,

f.c. tablets 100mg+12,5mg

14 δισκία

Loben Plus 100+25mg

Λοσαρτάνη+HCTZ, 

f.c. tablets 100mg+25mg

14 δισκία

Presidin 20mg

Μανιδιπίνη, f.c. tablets 20mg

28 διχοτομούμενα δισκία

Amlodin 5mg

Αμλοδιπίνη, Capsules, 5mg/cap

30 κάψουλες

Amlodin 10mg

Αμλοδιπίνη, Capsules, 10mg/cap

30 κάψουλες

Nebicur 5mg

Νεμπιβολόλη, f.c. tablets 5mg

28 δισκία

Valsaben 80 mg

Βαλσαρτάνη, f.c. tablets 80mg

28 δισκία

Valsaben 160 mg

Βαλσαρτάνη, f.c. tablets 160mg

28 δισκία

Valsaben 320mg

Βαλσαρτάνη, f.c. tablets 320mg

28 δισκία

Valsaben Plus 80+12,5mg

Βαλσαρτάνη +HCTZ,

f.c. tablets 80mg+12,5mg

30 δισκία

Valsaben Plus 160+12,5mg

Βαλσαρτάνη +HCTZ,

f.c. tablets 160mg+12,5mg

30 δισκία

Valsaben Plus 160+ 25mg

Βαλσαρτάνη +HCTZ,

f.c. tablets 160mg+25mg

30 δισκία

Valsaben Plus 320+12,5mg

Βαλσαρτάνη +HCTZ,

f.c. tablets 320mg+12,5mg

30 δισκία

Valsaben Plus 320+ 25mg

Βαλσαρτάνη +HCTZ,

f.c. tablets 320mg+25mg

30 δισκία