Δυσλιπιδαιμία

Δυσλιπιδαιμία

Atorval 20mg

Ατορβαστατίνη, f.c. tablets 20mg

30 δισκία & 14 δισκία

Atorval 40mg

Ατορβαστατίνη, f.c. tablets  40mg

30 δισκία & 14 δισκία

Placol 20mg

Σιμβαστατίνη, f.c. tablets 20mg

30 δισκία

Placol 40mg

Σιμβαστατίνη, f.c. tablets 40mg

30 δισκία

Rafitin 10mg

Ατορβαστατίνη, f.c. tablets 20mg

30 δισκία

Rafitin 20mg

Ατορβαστατίνη, f.c. tablets 20mg

30 δισκία