Σακχαρώδης διαβήτης

Σακχαρώδης διαβήτης

Gliperin 2mg

Γλιμεπιρίδη, tab 2mg

30 δισκία

Gliperin 3mg

Γλιμεπιρίδη, tab 3mg

30 δισκία

Gliperin 4mg

Γλιμεπιρίδη, tab 4mg

30 δισκία