Τα τμήματά μας

Ειδικευμένο,
επιστημονικό προσωπικό
απαρτίζει τα στρατηγικά
τμήματα της Bennett:

 

Sales

Marketing

Finance/Accounting

HR

Medical

Regulatory

Pharmacovigilance

Export

Business Development