Μήνυμα προέδρου

Μήνυμα Προέδρου

Ο χώρος της Υγείας επιβάλλεται να είναι υγιής!

Ο χώρος της Υγείας είναι ο πιο ευαίσθητος τομέας της αγοράς.

Όχι μόνο γιατί ασχολείται με το πιο πολύτιμο αγαθό της ζωής, αλλά και γιατί η στάση μας απέναντι στα θέματα της Υγείας εκφράζειτον πολιτισμό και την ηθική μας. Ο χώρος της Υγείας πρέπει να διαθέτει θεσμούς, πρόσωπα, και διαδικασίες που να είναι φορείς υγιούς αντίληψης για τον ρόλο τους.

Κι αυτό περιλαμβάνει όλους: δημόσιες δομές, γιατρούς, επαγγελματίες, εταιρείες.

Τη θέση αυτή, η Bennett την εξέφρασε αλλά και την έκανε πράξη, από τη πρώτη στιγμή της λειτουργίας της.

Επενδύσαμε σε έναν δυναμικό, εξαγωγικό κλάδο που μπορεί να προσφέρει πολλά και στον άνθρωπο και στην Εθνική Οικονομία.

Επενδύσαμε στην καινοτομία και στη συλλογικότητα. Κυρίως, όμως, επενδύσαμε σε αξίες.

Υπευθυνότητα, ακεραιότητα, συνεχής βελτίωση, σεβασμός σε πελάτες και συνεργάτες είναι οι βασικές μας αρχές. Προσπαθούμε να είναι αναγνωρίσιμες σε ό,τι κάνουμε.

Νίκος Μπουφίδης,

MBA, MCIM Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος