Άσθμα / Αλλεργίες

Άσθμα / Αλλεργίες

Miralust 4mg

Μοντελουκάστη, ch. tablets 4mg

28 μασώμενα δισκία

Miralust 5mg

Μοντελουκάστη, ch. tablets 5mg

28 μασώμενα δισκία

Miralust 10mg

Μοντελουκάστη, tablets 10mg

28 δισκία

Edufil 12mcg

Φορμοτερόλη, inhpd.cap 12mcg

Bt x 60 + 1Aerolizer

Butekont 100mcg

Bουδεσονίδη, 100UG/dose

FLx10ml (200 δόσεις)