Αντιψυχωσικά

Αντιψυχωσικά

Olapine 5mg

Ολανζαπίνη, f.c. tablets 5mg

28 δισκία

Olapine 10mg

Ολανζαπίνη, f.c. tablets 10mg

28 δισκία

Olapine 20mg

Ολανζαπίνη, f.c. tablets 20mg

28 δισκία

Etiapin 25mg

Κουετιαπίνη, f.c. tablets 25mg

60 δισκία

Etiapin 100mg

Κουετιαπίνη, f.c. tablets 100mg

60 δισκία

Etiapin 200mg

Κουετιαπίνη, f.c. tablets 200mg

60 δισκία

Etiapin 300mg

Κουετιαπίνη, f.c. tablets 300mg

30 δισκία

Rispenet 1mg

Ρισπεριδόνη, f.c. tablets 1mg

20 δισκία

Rispenet 2mg

Ρισπεριδόνη, f.c. tablets 2mg

20 δισκία

Rispenet 3mg

Ρισπεριδόνη, f.c. tablets 3mg

20 δισκία

Rispenet 4mg

Ρισπεριδόνη, f.c. tablets 4mg

20 δισκία

Rispenet 5mg

Ρισπεριδόνη, f.c. tablets 5mg

20 δισκία