Αντικαταθλιπτικά

Αντικαταθλιπτικά

Talosin 20mg

Σιταλοπράμη, f.c. tablets 20mg

28 δισκία

Talosin 40mg

Σιταλοπράμη, f.c. tablets 40mg

28 δισκία

Depreram 30mg

Μιρταζαπίνη, f.c. tablets 30mg

30 δισκία