Αντιβίωση

Αντιβίωση

Eliben 500mg

Κλαριθρομυκίνη, f.c. tablets 500mg

21 δισκία

Cefgram Susp.250mg

Κεφπροζίλη, pd.or.sus250mg/5ml

60ml/μπουκάλι & 100ml/μπουκάλι

Cefgram 500mg

Κεφπροζίλη, f.c. tablets 500mg

12 δισκία