Αναιμία

Αναιμία

Ferrobival 80mg

Ferrous gluconate

Δισθενής σίδηρος Fe ++

Συγκέντρωση: 695mg (= 80mg Fe ++)

Φαρμακοτεχνική μορφή: Κοκκίο, αναβράζον

Δραστική ουσία: Γλυκονικός σίδηρος

Συσκευασία: κουτί με 10 φακελίσκους