Η Βιομηχανία Φαρμάκων Bennett Α.Ε. διαθέτει ξανά το Valsaben & Valsaben Plus στην ελληνική αγορά

Η Βιομηχανία Φαρμάκων Bennett Α.Ε. διαθέτει ξανά το Valsaben & Valsaben Plus στην ελληνική αγορά ήδη από τον Οκτώβριο του 2018.

Η καθαρότητα της βαλσαρτάνης είναι πιστοποιημένη και εγκεκριμένη τόσο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) όσο και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA).

Επιπρόσθετα, η Bennett Α.Ε. πραγματοποιεί και δικούς της ανεξάρτητους ελέγχους προκειμένου να είναι απολύτως σίγουρη ότι διαθέτει στην ελληνική αγορά απολύτως ασφαλή και ελεύθερη προσμίξεων βαλσαρτάνη.

Τα Valsaben & Valsaben plus κυκλοφορούν στις παρακάτω μορφές:

Valsaben 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με τις εξής περιεκτικότητες:
  • 80 mg βαλσαρτάνη
  • 160 mg βαλσαρτάνη
  • 320 mg βαλσαρτάνη

Valsaben Plus 30 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με τις εξής περιεκτικότητες:
  • 80 mg βαλσαρτάνη /12,5mg HCTZ
  • 160 mg βαλσαρτάνη /12,5mg HCTZ
  • 160 mg βαλσαρτάνη /25mg HCTZ
  • 320 mg βαλσαρτάνη /12,5mg HCTZ
  • 320 mg βαλσαρτάνη /25mg HCTZ