Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου παιδιού "Η Αγκαλιά".